Co to jest podatek i dlaczego musimy płacić podatki?

15 mar

Co to jest podatek i dlaczego musimy płacić podatki?

Co to jest podatek i dlaczego musimy płacić podatki?

Może Cię to zdziwi, ale my też nieustannie zadajemy sobie to pytanie. Dawno jednak pogodziliśmy się z tym, że żaden argument za nie jest wystarczająco dobry, więc trzeba to jednak po prostu przyjąć. Pogodzeni z sytuacją spieszymy z oficjalnym wyjaśnieniem czym jest podatek i dlaczego musimy go płacić. 

Podatki – a co to?

Podatkami nazywamy takie zobowiązania publicznoprawne, które są bezzwrotne, nieodpłatne i obowiązkowe. Zobowiązanie takie dotyczy każdej osoby fizycznej oraz osoby prawnej znajdującej się na terytorium danego kraju. Bezpośrednimi odbiorcami podatków są takie związki cywilnoprawne jak państwo lub samorząd gminny. Powyższa definicja oznacza, iż każdy podatnik musi odprowadzać na rzecz odpowiedniego organu państwowego część swojego przychodu nie otrzymując bezpośrednio żadnego świadczenia w zamian.

Czy korzystam z podatków? 

Pośrednio każdy z nas jest jednak beneficjentem, czyli korzysta z wpłacanych podatków. Dzieje się tak, gdyż środki pieniężne otrzymane przez Skarb Państwa zostają poddane procesowi redystrybucji, czyli przekazaniu ich do odpowiednich podmiotów mających za zadanie dostarczanie usług ogólnospołecznych.

Dobrym przykładem takiej funkcji podatków jest rozwój infrastruktury drogowej podczas przygotowań do rozegrania turnieju finałowego Mistrzostw Europy 2012 w Polsce i na Ukrainie. Podatki zostały podniesione, jednak w zamian za większe obciążenie podatkowe obywatele otrzymali nowe drogi ekspresowe i autostrady. Gdyby wymieniona wcześniej infrastruktura miała zostać wybudowana ze środków prywatnych inwestorów, prawdopodobnie nigdy taki projekt nie zostałby zrealizowany. Można zatem uznać, że podatnicy otrzymali pośrednie świadczenie w zamian za zapłatę podatków.

Jak oswoić się z podatkami w firmie? Z chęcią opowiemy o tym więcej.

Zobacz także:

Jak sprawnie założyć firmę?